คลอดก่อนกำหนด ?

News! คลอดก่อนกำหนด ?

     ทารกคลอดก่อนกำหนด เสี่ยงเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก โดยรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในภูมิภาคอาเซียน สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 72 มาจากการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมักมีภาวะพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย

      คลอดก่อนกำหนด : คือ การคลอดก่อนกำหนด หรือ การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (Preterm labor, Premature labor) ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ทารกที่คลอดเมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ 259 วัน โดยเริ่มนับจากวันแรกของวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ถ้าทารกมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม จะเรียกว่า “ทารกน้ำหนักน้อย” แต่ถ้ามีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500 กรัม จะเรียกว่า “ทารกมีน้ำหนักตัวน้อยมาก” ส่วนทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ซึ่งมักเสียชีวิต จะเรียกว่า “การแท้ง” (Abortion) (บางข้อมูลใช้เกณฑ์การคลอดที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 20 สัปดาห์ถือเป็นการแท้ง) 

    • สำหรับการคลอดก่อนกำหนดนั้นจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายทารก ดังนี้

1. ภาวะปอดไม่สมบูรณ์

2. การติดเชื้อ

3. พัฒนาการ

4. โลหิตจาง

5. เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

6. ภาวะเลือดออกในสมองอย่างเฉียบพลัน

7. น้ำหนักตัวน้อย

8. การได้ยิน

9. ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

    • สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด

1. อายุ

2. น้ำหนักตัวของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น้อยเกินไป 

3. มีประวัติคลอดก่อนกำหนดครรภ์ก่อน 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 

5. ความเครียด 

6. การสูบบุหรี่ 

7. การใช้สารเสพติด 

8. เกิดอุบัติเหตุในขณะตั้งครรภ์ 

9. การติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์

10. แพทย์ทำการยุติการตั้งครรภ์โดยมีข้อบ่งชี้ 

11. การดื่มแอลกอฮอล์ 

    • การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

1. ส่งเสริมสุขภาพของคุณแม่ให้ดีก่อนการตั้งครรภ์ 

2. ในขณะตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสมดุล 

4. ระวังเรื่องน้ำหนักตัว 

5. ทานยาวิตามินของคุณแม่ตั้งครรภ์ 

 6. สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมารพ. เช่น ปวดท้องน้อย ท้องแข็ง ลูกดิ้นน้อย เลือดออก  

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

                   ทั้งนี้หากแม่ตั้งครรภ์ที่รู้ตัวว่ามีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ควรงดหรือเลิกทำกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด การฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนดได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพ นอนหลับพักผ่อน กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ ไม่เครียด และมาตรวจตามที่หมอนัดทุกเดือนนะคะ