แจ้งข้อเรียกร้อง-ร้องทุกข์

ข้อตกลงสำหรับการกรอกข้อมูล

  • กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ

  • ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    ท่านต้องการให้โรงพยบาลรับเรื่องร้องเรียนติดต่อกลับหรือไม่
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ เพื่อที่ทางโรงพยาบาลแว้งจะนำเอาข้อร้องเรียน ข้อติชม นำมาปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาลต่อไป