โรคสมองติดยา รักษาได้

News! โรคสมองติดยา รักษาได้

     โรคสมองติดยา จัดเป็นโรคเรื้อรังทางสมอง ที่สามารถเป็นซ้ำๆ ได้ โดยเมื่อมีการเสพยาเสพติดจนกระทั่งเกิดการติดยาขึ้นจะเกิดพยาธิสภาพขึ้นในสมอง ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป ส่งผลให้สมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิด เมื่อมีอาการอยากยาหรือเสี้ยนยาเกิดขึ้นสมองส่วนคิดจะไม่สามารถยับยั้งสมองส่วนอยากได้ จนทำให้ผู้ติดยาจะต้องดิ้นรนแสวงหายาเสพติดมาเสพให้ได้ ส่งผลให้สมองของผู้ติดยาที่เข้ารับการบำบัดรักษามีลักษณะฝ่อมากกว่าปกติ แต่พบว่าสมองจะสามารถกลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับปกติได้ภายหลังการบำบัดที่ถูกต้อง