ติดต่อทางเรา

ชื่อองค์กร (ไทย) (อังกฤษ) โรงพยาบาลแว้ง Waeng Hospital
ที่อยู่ 263 หมู่ที่ 7 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทรศัพท์ 073-659441-442
แฟ๊กซ์ 073-659008
เบอร์โทร ER 073-659137
อีเมล์ Waeng11440.Hospital@gmail.com
# หน่วยงาน เบอร์ภายใน # หน่วยงาน เบอร์ภายใน
1 บริหาร 101 17 หน่วยสื่อสาร 117
2 รปภ. 102 18 ห้องชำระเงินผู้ป่วย 118
3 ห้องบัตร 103 19 การเงิน 119
4 OPD 104 20 สุขภาพจิต 120
5 ห้องตรวจ 1 105 21 กายภาพบำบัด 121
6 ห้องตรวจ 2 106 22 แพทย์แผนไทย 122
7 ห้องตรวจ 3 107 23 ผู้อำนวยการ 123
8 LAB 108 24 ห้องพักแพทย์ 124
9 X-RAY 109 25 จ่ายกลาง 125
10 ER 110 26 ทันตรรม 126
11 ห้องยา 111 27 หน่วยปฐมภูมิ(เวชฯ) 127
12 งานประกันสุขภาพ/ไอที 112 28 คลินิคเด็กดี 128
13 ANC 113 29 คลินิคฟ้าใส 129
14 LR 114 30 โรงครัว 130
15 IPD ชั้น1 115 31 ซ่อมบำรุง 131
16 IPD ชั้น2 116
เบอร์โทรศัพท์โทรเข้า-ออกภายนอกโรงพยาบาลแว้ง

       -เบอร์โทรเข้า-ออกภายนอกแบบโอนหน้างานได้ : 073-659441-2

       -เบอร์โทรเข้า-ออกภายนอกตรงบริหาร : 073-659441-442,การเงิน : 073-659707,งานฉุกเฉิน : 073-659137

       -เบอร์ FAX : 073-659008