คลินิคเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

โรงพยาบาลเปิดให้บริการ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาเปิดบริการ 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักฤกษ์