ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กลับไปยังหน้าแรก

## ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง OWNER ประเภท จำนวนผู้เข้าชม คลิกอ่าน
PH006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก Acharan : 2022-04-27 ข่าวสมัครงาน อ่าน..
PH005 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Acharan : 2021-04-19 ข่าวสมัครงาน อ่าน..
PH004 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Acharan : 2021-04-19 ข่าวสมัครงาน อ่าน..
PH003 ประกาศเผยแพร่การส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 Acharan : 2018-04-18 ข่าวสมัครงาน อ่าน..
PH002 ประกาศเผยแพร่อนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 Acharan : 2018-04-18 ข่าวสมัครงาน อ่าน..
PH001 ประกาศเผยแพร่อนุมัติแผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560 Acharan : 2018-04-18 ข่าวสมัครงาน อ่าน..