ภาพกิจกรรม

กลับไปยังหน้าแรก

## หัวข้อกิจกรรม OWNER คลิกอ่าน
112 โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
111 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
110 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์​ 1442h. Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
109 รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
108 GREEN AND CLEAN Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
107 ครัวพระราชทาน Acharan : 2020-10-13 เข้าชม..
106 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Acharan : 2020-07-14 เข้าชม..
105 ออกประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Acharan : 2020-07-14 เข้าชม..
104 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรในศูนย์กักกัน Acharan : 2020-07-14 เข้าชม..
103 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขอำเภอแว้ง Acharan : 2020-07-14 เข้าชม..