รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปี 2565 โรงพยาบาลแว้งต่อสาธารณะ

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมิติ 5 มิติด้านงบการเงิน (Electronic Internal Audit : EIA)

      Acharan : 2023-02-15

 

เอกสารดาวโหลด:

รายงานงบการเงินประจำปี 2565 โรงพยาบแว้งต่อสาธารณะ

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 67