รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และปรากาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

      Acharan : 2022-08-05

 

เอกสารดาวโหลด:

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 411