รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

    ตามโรงพยาบาลแว้งได้มีการจัดสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

      Acharan : 2022-06-02

 

เอกสารดาวโหลด:

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 590