รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

      Acharan : 2021-03-15

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • EB6 ผู้บริหารแสดงนโยนบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • EB 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 
    • EB 6.2 ประกาศโรงพยาบาลแว้ง นโยบายการบริหารและพัฒนา 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 581