รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

    ตามที่จังหวัดนราธิวาสโดยโรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกนั้น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คลาวด์ เมดิคอล จำกัด

      Acharan : 2022-04-27

 

เอกสารดาวโหลด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 609