รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ประกาศเผยแพร่การส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามความเหมาะสม

      Acharan : 2018-04-18

 

เอกสารดาวโหลด:

ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2247