รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ประกาศเผยแพร่อนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้เสนอแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2561 ให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ได้พิจารณา

      Acharan : 2018-04-18

 
       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้เสนอแผนค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ได้พิจารณา และคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาและมีมติ เห็นชอบและอนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอส่งแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 โดยขอให้ทุกหน่วยบริการเร่งรัดการดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ภานในเดือนธันวาคม 2560

เอกสารดาวโหลด:

อนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2145