รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดการรับสมคัรได้แก่ พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดเอกสารที่แนบไว้

       Acharan : 2019-05-30 07:16:13

 

เอกสารดาวโหลด:

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1932