รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! โรงพยาบาลแว้ง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา

    ด้วยทางโรงพยาบาลแว้ง มีความประสงค์รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา โดยตำแหน่งที่ทำการรับสมคัรได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา , พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา , นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา , พนักงานเปล 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามที่แนบไว้

       Acharan : 2018-09-06 06:02:47

 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2161