รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19

    วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ โรงพยาบาลแว้ง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาลแว้ง ท่าน นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ ได้มอบหมายงานให้ คุณสิทธิพร ศิริไพรวัน หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วยทีมงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เพื่อติดตามการเป็นอยู่และภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ณ บ้านฆอเลาะทูวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

      Acharan | 2021-04-19

 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 1-2

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 3-4

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 5-6

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 7-8

OnePage ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามการเป็นอยู่และสภาวะสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 552