รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19

     วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยงานอาชีวอนามัย ร่วมกับ งานสุขาภิบาลอาหาร คปสอ.แว้ง โดยท่านประธาน คปสอ.แว้ง นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ ได้มอบหมายงานให้ คุณสิทธิพร ศิริไพรวัน หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแว้ง ได้ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ณ โรงครัวโรงเรียนบ้านแว้ง และร้านอาหารในพื้นที่ตลาดแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส #ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านแว้งและร้านDAMAIที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดี #เพื่อยกระดับสถานประกอบอาหารผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

      Acharan | 2021-04-19

 

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 1-2

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 3-4

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 5-6

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 7-8

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 รูปที่ 9-10

OnePage ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และประเมินเรื่องมาตรการความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 517