รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)”

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลแว้ง โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลแว้ง,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตอแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน (3 หมอ)” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ม.6 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส #ครอบครัวหมอประจำบ้าน 3 คน คปสอ.แว้ง

      Acharan | 2021-04-19

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” รูปที่1-2

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” รูปที่ 3-4

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” รูปที่ 5-6

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” รูปที่7-8

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” รูปที่ 9-10

OnePage เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน(3 หมอ)” 

 

 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 570