รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลแว้ง โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลแว้ง, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสามแยก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “หมอประจำบ้าน 3 คน (3 หมอ)” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยรายนี้ แพทย์ได้เปลี่ยนเฝือกให้กับผู้ป่วย และได้วางแผนในการดึงถ่วงน้ำหนัก (TRACTION) ขาด้านซ้าย ณ บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส #ครอบครัวหมอประจำบ้าน 3 คน คปสอ.แว้ง

      Acharan | 2021-04-19

 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รูปที่ 1-2

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รูปที่ 3-4

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รูปที่ 5-6

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รูปที่ 7-8

OnePage ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 538