รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ออกให้บริการบริจาคโลหิต

    ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลสุไหงโกลก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง โรงพยาบาลแว้ง และโรงเรียนรอมาเนีย(มูลนิธิ)ออกให้บริการบริจาคโลหิต ประจำวันที่20/1/64 ได้ยอดบริจาคที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งสิ้น45ยูนิต ไม่ผ่านเกณฑ์19คน ทางเราขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนรอมาเนีย(มูลนิธิ) ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โอกาสหน้าเจอกันใหม่ วันเวลาสถานที่ รอแจ้งที่ครั้งครับ สำหรับท่านใดที่สนใจบริจาคเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลสุไหงโกลก ในวันและเวลาทำการครับ

      Acharan | 2021-02-15

 

ออกให้บริการบริจาคโลหิต รูปที่ 1-2

ออกให้บริการบริจาคโลหิต รูปที่ 3-4

ออกให้บริการบริจาคโลหิต รูปที่ 5-6

ออกให้บริการบริจาคโลหิต รูปที่ 7-8

ออกให้บริการบริจาคโลหิต รูปที่ 9-10

OnePage ออกให้บริการบริจาคโลหิต

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 85