รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

    วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง (คปสอ.แว้ง) โดยท่าน นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแว้ง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตำเสา ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ มัสยิดอีกอมาตูดดีน บ้านตำเสา ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

      Acharan | 2021-02-15

 

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม รูปที่ 1-2

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม รูปที่ 3-4

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม รูปที่ 5-6

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม รูปที่ 7-8

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม รูปที่ 9-10

OnePage ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 80