รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3

    วันที่ 6-7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลแว้ง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โดยคุณสิทธิพร ศิริไพรวัน พร้อมด้วยทีมงาน , ทีมงาน MCATT ได้ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 พร้อมแจกจ่ายยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประเมินสภาพจิตใจ แจกสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมและสื่อการดูแลทางจิตใจขณะประสบน้ำท่วม ณ หมู่ที่ 1,5 และ 7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

      Acharan | 2021-02-15

 

ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 รูปที่ 1-2

ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 รูปที่ 3-4

ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 รูปที่ 5-6

ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 รูปที่ 7-8

ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 รูปที่ 9-10

OnePage ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมระลอก 3 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 81