รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน

    24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลแว้ง โดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ร่วมกับ รพ.สต.กรือซอ ได้จัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค และลดกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบหวาน ประจำปี 2563 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โดยมีกิจกรรมการตรวจสุภาพเบื้องต้น การให้ความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาธิตการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) การให้ความรู้การแยกขยะติดเชื้อ และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ณ อาคารสร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

      Acharan | 2020-10-13

 

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 1-2

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 3-4

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 5-6

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 7-8

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 9-10

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 11-12

โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน รูปที่ 13-14

OnePage โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 56