รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

    23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลแว้ง โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง ท่าน นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลแว้ง จัดโดยเทศบาลตำบลแว้ง ในส่วนด้านสาธารณสุข ทางโรงพยาบาลแว้งได้มีการบริการ เช่น การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การวัดระดับสายตา การให้คำปรึกษาอาการทางจิต การออกใบรับรองความพิการ ฯลฯ ณ เทศบาลตำบลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

      Acharan | 2020-10-13

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รูปที่ 1-2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รูปที่ 3-4

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รูปที่ 5-6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รูปที่ 7-8

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รูปที่ 9-10

OnePage โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 45