รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก

    14 กันยายน 2563 เวลา 08.30–12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก โดยรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยาน โดยมีประธานคณะกรรมประสานงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง (คป.สอ.แว้ง) ท่าน นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ พร้อมด้วยทีมงานร่วมต้อนรับและให้การบริการสำหรับคนพิการ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งหมด 37 คน โดยมีกิจกรรมให้การบริการ เช่น การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจำนวน 37 คน นวดแผนไทยจำนวน 23 คน พอกเข่าจำนวน 13 คน การทำกายภาพบำบัดจำนวน 10 คน การรับบริการบนรถสิริเวชยานจำนวน 10 คน แพทย์ออกใบรับรองความพิการจำนวน 4 คน และส่งรักษาต่อจำนวน 1 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส #ขอขอบคุณ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส , โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง และ รพ.สต. ทุกแห่ง #ขอขอบคุณคนพิการและผูมารับบริการทุกท่านครับ/ค่ะ

      Acharan | 2020-10-13

 

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 1-2

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 3-4

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 5-6

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 7-8

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 9-10

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 11-12

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 13-14

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 15-16

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 17-18

รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก รูปที่ 19-20

OnePage รณรงค์ตรวจฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สาธารณสุขเชิงรุก 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 42