แจ้งข้อเรียกร้อง-ร้องทุกข์

ข้อตกลงสำหรับการกรอกข้อมูล

 • กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
 • ในช่องที่มีเครื่องหมาย ** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 •   กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

  ชื่อของคุณ (**) :
  เบอร์โทรศัพท์ของคุณ (**) :
  อีเมล์ของคุณ (**) :
  Line ของคุณ (**) :
  หัวข้อ(**) :
  ข้อเสนอแนะ คำติชม เรื่องร้องเรียน(**) :
  ท่านต้องการให้โรงพยบาลรับเรื่องร้องเรียนติดต่อกลับหรือไม่ :

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ เพื่อที่ทางโรงพยาบาลแว้งจะนำเอาข้อร้องเรียน ข้อติชม นำมาปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาลต่อไป